De wereld van Terra 7

De 21ste eeuw was een eeuw vol verschrikkingen. De milieuvervuiling op aarde liet toen zijn gevolgen zien en de overbevolkte aarde werd geteisterd door epidemieën, natuurrampen en hongersnoden. Halverwege de 22ste eeuw ontdekte men een manier om verre ruimtereizen te maken. Het waren nieuwe kansen voor de mens­heid. Een aantal expedities, met mensen uit voorna­melijk de rijke landen, vertrokken naar deze verre werelden en ontvluchtten zo de verschrikkingen op aarde.

Om de arme landen en alternatieve groeperingen ook een kans te geven, besloot de Verenigde Naties in het jaar 2192 ook een expeditie te sturen en te financieren. Deze bestond uit een mengeling van rassen met verschillende geloofsovertuigingen en ideeën. Ze zouden samen een nieuwe samenleving vormen, zonder geweld, verdeeldheid, milieu­vervuiling en geavanceerde technologie. De planeet die zij toegewezen kregen, voorlopig Terra 7 genoemd, zou een nieuw paradijs worden.

Op aarde verslechterde de situatie snel. Men verloor het contact met andere Terra’s. Pas eeuwen later, toen men de problemen eindelijk onder controle had, kwam men weer op het idee een expeditie de ruimte in te sturen. Men was nieuwsgierig naar hoe de mensheid zich ontwikkeld had op de verschillende Terra’s en vooral naar Terra 7. Maar de verhalen over deze planeet waren vervaagd tot die van een legende en de exacte gegevens­ waren verloren gegaan. Toch ging men op zoek, en pas na vele maanden in de ruimte bereikte een expeditie van vier jonge wetenschap­pers Terra 7, de planeet van het vredelievende VN initiatief, het nieuwe paradijs.

Maar van een paradijs is geen spraken. Zodra de expeditie in de buurt van de planeet komt, worden ze neergeschoten en stranden ze op Terra 7.


Woordenlijst Terra 7 boek 1: Het groene kristal

Persberichten uit de toekomst

Extra scènes